SAMEN GROEIEN WE VERDER!

Parzivals Paard & Systeem Methodiek®

Mijn eigen pad binnen paarden(coach)land wordt steeds zichtbaarder en krachtiger, en ook steeds meer ‘eigen’. En ik merk dat er sprake is van een groeiende groep mensen die, net als mij, zoekt naar andere manieren om zich te verbinden met zichzelf, hun omgeving, dieren en de natuur. Vanuit het hart, en vanuit sensitiviteit. Daardoor zijn er steeds meer (tot nu toe voornamelijk) vrouwen die zich aangetrokken voelen tot de manier waarop wij werken en naar de wereld kijken, de weg die ik persoonlijk aan het bewandelen ben, als het gaat om het begeleiden van mensen, samen met onze paarden. Daar ben ik natuurlijk enorm dankbaar voor en het is superfijn dat onze bedrijvigheid zich zo mooi mag uitbouwen!

Ik hanteer namelijk een zienswijze die kernwaarden kent op het gebied van visie, houding, kennis & kunde, management & beheer, en persoonlijke groei. Maar deze elementen breng ik in elke situatie opnieuw samen, in dié samenstelling die op dat moment voor mijzelf, de paarden én (binnen mijn professie) voor de cliënt juist voelt. Ik zet dus geen vastomlijnde methode in, maar hanteer een dynamische en flexibele werkwijze, waarbij kennis absoluut van belang is, maar sensitiviteit en intuïtie een hoofdrol spelen qua uitvoering. Je mag dit zien als een soort van smeltpot, waarin je elke keer dié ingrediënten toevoegt die niet alleen alle partijen van dienst zijn, maar joú bovendien de mogelijkheid geeft om vanuit eigenheid en nuance, een persoonlijk startpunt, met de betreffende situatie om te gaan. Dat stukje eigenheid, dat vind ik belangrijk en probeer ik steeds opnieuw te stimuleren in de breedste zin.

Waarom? Er is in mijn ogen niet 1 manier die voor iedereen en alle situaties van toepassing is: daarom hebben we ook voor het woord methodiek gekozen. Methodieken bestaan niet uit één wijze van doen (zoals een methode), maar zijn een combinatie van verschillende wijzen. Door daar een systemisch-holistisch element aan toe te voegen, krijg je alle mogelijkheid om vrij en open te kunnen werken, niet geremd door een eenzijdige benadering of vastomlijnde theorieën. Het gaat om het besef dat ‘ontwikkeling’ een ontdekkingsreis is, en dat het (persoonlijke) proces het meest waardevolle onderdeel daarvan is, niet het beoogde eindpunt.

Deze werkwijze heeft mij zo veel vrijheid (lucht) en plezier in mijn werk en leven gegeven! En dat gun ik anderen ook! Daarom hebben al onze activiteiten en diensten deze methodiek als uitgangspunt, zowel binnen Paard & Tuin Harstahof als Parzival Paard & Coaching, en ook de producten in de webshop zijn er op geënt. Bovendien passen we deze methodiek toe als het gaat om het verzorgen van onze dieren en beheren van het erf.

Parzivals Paard & Systeem Methodiek® is gebaseerd op de systemisch-holistische overtuiging dat alles in verbinding staat met elkaar, samenhang heeft, en dus ook invloed op elkaar uitoefent. We gaan daarbij in de eerste plaats uit van gelijkwaardigheid én uniciteit van al het leven. En vertrouwen bovendien op de sensitiviteit, innerlijke wijsheid en het zelfherstellend vermogen van het individu, én op het wetend veld. Lichaamsgericht (somatisch) werken speelt daarbij een belangrijke rol. Op die manier werken we, vanuit het bewustzijnsniveau wat ik ‘waarnemen’ noem, met diverse interne en externe systemen en dynamieken van mens, dier en natuur, met opstellingen, met energie en met de verschillende lagen van zijn. 

Het werken met (of in het krachtveld van) paarden vormt te allen tijde een rode draad binnen Parzivals Paard & Systeem Methodiek®. Paarden zijn namelijk als geen ander in staat om belangrijke (maar in onze maatschappij ondergesneeuwd geraakte) waarden, eigenschappen en dynamieken wakker te maken, en te laten zien dat we die (weer) mogen ontwikkelen en de ruimte mogen geven. Ze leren ons dat we meer balans kunnen ervaren, als geheel ‘systeem’ ontspanning en een beter evenwicht kunnen bereiken, wanneer we oog hebben voor ál die prachtige facetten die lichaam, geest, ziel en buitenwereld met elkaar verbinden. En die ons in staat stellen om op een andere manier om te gaan met onszelf en alles om ons heen.

Al deze elementen brengen we in de eerste plaats samen op een manier die gezond en voedend is voor zowel onszelf als het coachpaard. Zodat de coach/begeleider een krachtige, gefundeerde, maar vooral ook éigen basishouding hanteert, waarbij hij/zij zich comfortabel voelt en volledig aanwezig kan zijn. En we bovendien het welzijn (en daarmee de toegevoegde waarde) van het paard optimaal ondersteunen. Dat is vervolgens het ideale vertrekpunt om passend aan te kunnen sluiten bij (het vraagstuk van) de cliënt en een veilige en liefdevolle ruimte te creëren voor gezondheid, bewustzijn, groei en ontwikkeling van alle betrokken partijen.

Om dit te kunnen faciliteren leven en werken we vanuit soortspecifieke behoeften van onze coachpaarden (en andere dieren), met respect voor (en in samenspel met) de natuur. Bovendien vormt zielswerk, ontwikkeling en zelfreflectie een natuurlijk onderdeel van ons dagelijks bestaan en onze persoonlijkheid. En bouwen we niet alleen een gedegen kennis en kunde op op het gebied van coaching en systemisch-holistische begeleiding en de menselijke dynamiek, maar ook m.b.t. het wezen ‘paard’ en de natuur.

Wil jij ervaren wat deze werkwijze voor je kan betekenen op persoonlijk vlak, of wil je ook leren hoe je mensen samen met paarden op een andere manier, vanuit jullie essentie, kunt begeleiden? Schrijf je dan in voor één van de inspirerende activiteiten die we organiseren, individueel of in groepsverband! De volledige agenda vind je op www.paardentuinharstahof.nl, en informatie over persoonlijke coaching & begeleiding op www.parzival-paardencoaching.nl. Ik zou het superleuk vinden om je te mogen verwelkomen!

Geïnteresseerd in de opleiding Coach Paard & Systeem, waar dit allemaal in samenkomt? Meld je aan voor de leergang 2024 of bouw jouw leertraject modulair op! Voor meer informatie en aanmelden kan je gerust even contact met me opnemen.