Over Paard & Tuin Harstahof

In verbinding met je natuur.

Paard & Tuin Harstahof is ontstaan vanuit de behoefte om met meer rust en balans te leven, in contact met de natuur en onze dieren. De Paardentuin is daardoor niet alleen een gezonde leefomgeving voor onze paarden, maar gaat daarnaast ook over het creëren van een fijne en veilige plek voor alles wat leeft. We proberen vrij mee te bewegen met wat er gebeurt en wat zich aandient, binnen onze mogelijkheden. Biodiversiteit, een gezonde bodem, evenwicht en (paard)natuurlijk leven spelen daarbij een belangrijke rol.

We hebben de tuin gebaseerd op een aantal uitgangspunten, die onder andere geënt zijn op de principes van Browsing/Paddock Paradise en Equi Habitat. Deze punten vormen de basis bij alle keuzes die we maken, gecombineerd met een systemische en holistische levensvisie: alles is met elkaar verbonden en werkt met elkaar samen. Een systeem is, net als een kudde, altijd op zoek naar balans en wil heel worden. Die gedachte vind je niet alleen terug in mijn coaching, maar dus ook in de manier waarop we de natuur en onze dieren benaderen. En bijvoorbeeld ook hoe we ons terrein (en onszelf) ‘managen’. Kleine stappen kunnen grote impact hebben en hopelijk inspireren we op onze beurt weer anderen om met andere ogen te kijken.

Keuze- & Bewegingsvrijheid

Beweging is ontzettend belangrijk voor paarden, en eigenlijk voor alles wat leeft. Een van de belangrijkste redenen om je paard zo veel mogelijk vrij te laten bewegen is vanwege de werking het lymfesysteem. Dit systeem heeft geen andere ‘aandrijving’ dan beweging van het lichaam. Zodra het paard langere tijd stilstaat, valt ook het lymfesysteem stil, met alle gevolgen van dien. Paarden zijn dieren die van nature het grootste deel van de dag besteden aan het zoeken van voedsel en het knabbelen aan allerlei soorten vegetatie (zo’n 17 uur per dag). Wist je dat ze, mede om die reden, in het wild tot wel 50 kilometer per dag kunnen afleggen? Bij onze gedomesticeerde paarden functioneert het gehele systeem nog steeds het beste bij soortgelijke omstandigheden en voorwaarden: de blauwdruk van ons gedomesticeerde paard verschilt namelijk niet zo heel veel met die van het oerpaard. Reden genoeg om hier meer aandacht aan te besteden!

Door gebruik te maken van een track, met verschillende voer- en drinkplekken, stimuleren we onze paarden om meer te bewegen en hebben ze veel keuzevrijheid. Hier speelt ook de ordening binnen de kudde een rol: het ene paard stuurt het andere paard wel eens weg bij een voerplek, waardoor dat paard vervolgens op zoek gaat naar een nieuwe plek om te eten. Ons streven is om de paardjes zo weinig mogelijk op stal te hebben. Omdat we nog geen goed schuilstal hebben, komt het in de winter wel voor dat ze soms een paar uur naar binnen gaan. Streven is om hier volgend jaar weer verdere stappen in te kunnen zetten.

De verschillende eenden die hier leven lopen 24/7 los op het erf en de kippen en pauwen overdag ook. Zij slapen ’s nachts in het nachthok en we sluiten dan de deuren van de ren om roofdieren buiten te houden. De katten hebben een mooie eigen plek in de stal van de boerderij waar ze vrij in en uit kunnen lopen en hun eten krijgen. De honden hebben een veilig omheinde uitloop op het erf zodat ze vanuit huis ook gewoon naar buiten kunnen gaan.

Samen leven

Een paard is een kuddedier, ze hebben een heel fijngevoelig en complex sociaal systeem en paarden binnen een kudde bouwen op die manier op elkaar als het gaat om overleven. Daardoor zorgt alleen zijn ervoor dat het paard zich in de basis onveilig voelt en dat veroorzaakt stress en daarmee gaan vrijwel altijd fysieke en/of emotionele problemen gepaard. Daarom staan onze paarden met z’n drieën samen in de leefomgeving en houden we rekening met dit principe tijdens coaching (ik pak dit in volledige vrijheid op en ze kunnen komen en gaan zoals het voor hun goed voelt) en andere activiteiten (een stukje wandelen is voor ons gezellig, voor het paard hartstikke spannend omdat hij gescheiden wordt van z’n kudde: we houden dit altijd in gedachten). Zoals genoemd speelt de groep ook een belangrijke rol bij het stimuleren van beweging.

Ook de andere dieren leven graag samen met elkaar en wij proberen daar zo optimaal mogelijk aan tegemoet te komen. Het idee van samen leven komt bovendien terug in de systemische levensvisie.

Gezonde bodem

De track zorgt er voor, naast het stimuleren van beweging, dat de bodem van het weiland niet overbelast wordt. Door gebruik te maken van een dergelijk pad en dit te combineren met weidegang die pas medio juni plaatsvindt, kan de bovenlaag (aerobe laag) van de weide herstellen, aangroeien, en krijgen meerdere soorten begroeiing een kans om te gaan wortelen. Zo wordt de bodem over-all steeds gezonder en krijgt het land de rust die het nodig heeft. Ongewenste soorten zullen langzamerhand verdwijnen en gewenste soorten verschijnen. Ook zaaien we het land door op kale plekken met specifieke gewassen.

We maken geen gebruik van gif of kunstmest: mest en stalbodemmateriaal wordt 2x per jaar uitgereden over ons land. Deze aanpak is uiteraard een meerjarenplan, het duurt enkele jaren voordat het weiland zal zijn zoals wij dat graag willen.

Op de rest van het erf proberen we natuurlijke oplossingen te vinden om een natuurlijk verloop te stimuleren. Zoals de loopeenden en kippen die ‘ongedierte’ en ‘onkruiden’ eten en katten en kerkuilen die helpen met het in stand houden van de muizen- en rattenpopulatie. Natuurlijk evenwicht is uiteraard lastig te bereiken wanneer de mens ergens leeft, maar we proberen dit wel zo dicht mogelijk te benaderen en zetten daarom duurzamere en milieu- en diervriendelijker manieren in.

Passende voeding

Wanneer de paarden in juni op de weide mogen, is de vegetatie volgroeid. Het heeft dan veel betere voedingswaarde en is geschikter voor het spijsverteringssysteem van paarden (mede vanwege het suikergehalte, wat tijdens de groei hoog is). Het maag-darmkanaal is bovendien ingesteld om de hele dag door kleine beetjes voedsel te verwerken, op een voedingsstroom die dag en nacht doorgaat. Dat is de reden dat wij onze paarden gedurende de hele dag ruwvoer aanbieden van goede kwaliteit. Hierdoor voorkomen we maagproblemen bij de paarden, bovendien zorgt de kauwbeweging zelf voor stressreductie bij het dier.

We hebben sowieso veel aandacht voor goede voeding bij alle dieren, ons motto is dat je zo veel mogelijk van binnenuit moet werken. De paarden krijgen daarom aanvullend ook regelmatig een supplementenbrokje, en andere producten zoals lijnzaad(olie) en luzerne. Wanneer nodig ondersteunen we het lichaam met chinese kruiden of bijvoorbeeld behandelingen.

Passieve Fysio

Het grootste gedeelte van de dag leven onze paarden hier vrij en zijn ze samen met kuddegenoten. Hoe mooi is het dan om op zoek te gaan naar manieren waarop de dieren zelf hun lichaam trainen en sterker en gezonder maken, enkel en alleen door in Paard & Tuin Harstahof te leven! Zeker als er sprake is van fysieke uitdagingen, zoals bij Diaz en Bowie het geval is. Om die reden passen we Passieve Fysio toe, zodat niet alleen de gymnastische spieren worden getraind (die vooral aan de buitenkant zitten), maar ook de cybernetic muscles (die meer binnenin, dicht bij de wervelkolom zitten).

Van oorsprong zijn paarden niet alleen grazers, maar ook browsers. Browsen houdt in dat paarden op andere hoogtes en vanuit andere standen eten. Bijvoorbeeld op borsthoogte de toppen van het gras, op oorhoogte bladeren uit een boom of bijvoorbeeld op een helling staan terwijl ze eten. De verdeling hierin is ongeveer 80% grazen tegenover 20% browsen tijdens het voedselzoeken.

Bij browsen gebruiken ze weer heel andere spieren dan wanneer ze van de grond eten en wordt een andere balans gevraagd. Je kunt je waarschijnlijk ook wel voorstellen dat de bodem in het wild niet mooi glad en effen is en dat paarden soms moeten zoeken naar manieren waarop ze bij het voedsel kunnen komen, wat eenzelfde effect heeft.

Dat alles bootsen we na in hun leefomgeving en is terug te vinden in zowel natuurlijke als aangelegde elementen. We hebben bijvoorbeeld allerlei bomen en struiken in de Paardentuin geïntegreerd waar van gegeten kan worden (zowel hoog als laag als ver weg). We bieden ook voedsel op verschillende hoogtes aan (dat doen we ook in de stallen als ze in de winter wel een keertje binnen staan). Daarnaast zit er glooiing in ons land en hebben we obstakels aangelegd op de track die de proprioceptie trainen en om inventiviteit vragen. Het is ontzettend leuk om hier mee bezig te zijn, nieuwe elementen en uitdagingen te bedenken en we zijn erg benieuwd wat dit op de langere termijn gaat opleveren.

Verantwoord natuurbeheer

Zoals gezegd: waar mensen zijn is ecologisch evenwicht lastig te bereiken, maar we kunnen wel betere keuzes maken en nuttige stappen zetten op weg naar een gezonde balans. Bijvoorbeeld door minder snel in te grijpen, alternatieven te zoeken voor gifgebruik (natuurlijke oplossingen), wat vaker geduld te hebben en mee te bewegen. Ook het streven naar een brede biodiversiteit is hier onderdeel van. Zo vind je allerlei dieren op ons terrein, die allemaal een eigen rol vervullen binnen het systeem. En stimuleren we vogels om hier te broeden, door bijvoorbeeld veel nestkastjes te plaatsen en te zorgen voor plekken waar zij (en andere dieren, zoals egels en insecten) van nature voorkeur voor hebben. Dit draagt allemaal bij en hierin blijven we zoeken naar nieuwe kennis en mogelijkheden.

Communicatie & Verbinding

Elk leven doet er toe voor ons. En hoort met vriendelijkheid, zachtheid en respect te worden behandeld. Ook een dier heeft een eigen persoonlijkheid en ervaart emoties. Met de paarden werk ik daarom altijd vanuit gevoel, empathie en verbinding, met zo veel mogelijk keuzevrijheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat je dieren ruimte geeft wanneer ze dat nodig hebben, dat ze een eigen mening mogen hebben of een slechte dag. Waar je dan mee te maken krijgt, is dat je je eigen ingesleten overtuigingen los mag gaan laten. Dat vereist een open mind en flexibele instelling, én de bereidheid te blijven leren.

De eerdergenoemde keuzevrijheid hebben we ook ingebouwd tijdens het werk: de paarden mogen zelf kiezen of ze deelnemen aan een sessie en kunnen komen en gaan zoals voor hun prettig is. Op die manier is de belasting minimaal en kunnen eventueel opgepikte spanning en emoties op een natuurlijke manier verwerkt worden en afvloeien. Door de manier waarop we onze paarden houden kunnen we op dit moment, uiteraard binnen de leefomgeving die we voor hen beschikbaar hebben, zo’n 90% keuze- en bewegingsvrijheid bieden. We merken op verschillende manieren dat dit w.b. ontspanning, gezondheid en emotionele stabiliteit heel bevorderend is.

Iedereen hoort er bij

We leven samen met diverse dieren die eerder niet zo’n prettig leven hebben gehad. Paarden hebben mij zo veel gegeven in mijn leven en ik wil op deze manier wat teruggeven aan hen. Dat geldt overigens ook voor andere dieren en de natuur. Bovendien zijn Dick en ik ons er uitermate van bewust dat het belangrijk is dat we als mens verantwoordelijkheid gaan nemen voor datgene wat de mensenwereld helaas soms aan schade en leed aanricht. We leven best wel in een wegwerpmaatschappij, waarbij datgene wat ons nut niet meer dient makkelijk wordt weggezet. Ik ervaar dat als ontzettend verdrietig (zeker als het gaat om een ander levend wezen) en probeer een alternatieve boodschap uit te dragen. We zijn er hartstikke blij mee dat we deze mogelijkheid nu hebben, en dat deze dieren nu in rust en veiligheid kunnen leven, een eigen rol binnen het systeem kunnen vervullen en dat we in die zin iets positiefs kunnen bijdragen.

Duurzaamheid

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid krijgen ook materialen bij ons een tweede leven en zetten we zo veel mogelijk gebruikte materialen om onze plannen te realiseren waar dat mogelijk is. Daarnaast zijn we altijd bezig met het steeds verder verduurzamen van onze woning en boerderij.

Uitwisseling & Interactie

Natuurlijk willen we ook graag onze medemens laten meegenieten: niet alleen een fijne plek bieden waar je mag zijn zoals je bent, maar hopelijk ook inspireren. De kudde draagt! We nodigen je dan ook uit om op jouw unieke wijze deel uit te maken van Paard & Tuin Harstahof en te ervaren wat deze mooie plek te bieden heeft. Bijvoorbeeld door een sessie paardencoaching te volgen, een opstelling met paarden te doen of je aan te melden voor een Retraitedag. Of vergroot je kennis en vaardigheden als professional d.m.v. een Verdiepingsmodule, Cursus of Masterclass. Daarnaast verkopen we noten, kruiden of eieren en (later in het jaar) groente en fruit en is er mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen.

Op welke manier dan ook: je bent van harte welkom!

Blijf op de hoogte!

Wil je meer weten over onze activiteiten en mogelijkheden? Houd dan de websites in de gaten of volg ons via Facebook en Instagram.

Paard & Tuin Harstahof  |  Harstawei 18, 9174 GB Ginnum  |  T 06 506 27 911 |  nelleke@paardentuinharstahof.nl  |  Bezoek alleen op afspraak
© Copyright 2021 Paard & Tuin Harstahof | Disclaimer | Privacy Verklaring | Algemene Voorwaarden