Word Coach Paard & Systeem!

Voel jij het verlangen om cliënten, samen met de paarden, op een diepere laag en vanuit een breder perspectief te begeleiden? En kijk je er bovendien zelf naar uit weer een stap vooruit te maken, als mens en als professional? Word Coach Paard & Systeem!

In 2024 starten we de derde leergang en duik je in 9 maanden helemaal de diepte in. Je leert werken met het gehele systeem van de cliënt, sámen met paarden! Deze sensitieve dieren begrijpen namelijk als geen ander de kracht van energetische uitwisseling én de kudde. En zijn daardoor bij uitstek geschikt om ons daarin als gids bij te staan tijdens systemisch-holistisch werk.

Het vertrekpunt binnen de opleiding is systemisch werk zoals dat door Bert Hellinger is neergezet. Van daaruit ontwikkel je door naar een alomvattende holistische benadering, een eigen, eigentijdse en authentieke begeleidingsvorm die gericht is op sensitiviteit, intuïtie, natuur en het ‘grotere geheel’ (wat wij als mens zijn en waar we deel van uitmaken).

Parzivals Paard & Systeem Methodiek® vormt de onderlegger van de opleiding. Deze methodiek is door mijzelf ontwikkelt en kent specifieke kernwaarden w.b. visie, houding, kennis & kunde, management & beheer en persoonlijke ontwikkeling. Op www.paardentuinharstahof.nl lees je er alles over.

Er is veel aandacht voor lichaamsgericht (somatisch) werken en diverse menselijke systemen en dynamieken. We gaan daarnaast de diepte in m.b.t. het paard als collega: welzijn, verbinding en gezondheid van onze geweldige collega’s vormt een zeer belangrijk onderdeel van onze methodiek en dus ook de opleiding.

Kies jij voor Coach Paard & Systeem dan ga je…

Kies jij voor Coach Paard & Systeem dan ga je…

– Verdiepend en helend systemisch-holistisch coachen en opstellen met paarden.

– Werken met diverse emotionele, fysieke, mentale en energetische systemen van mens en dier.

– Meer verdieping en verbinding ervaren binnen de relatie  met je coachpaard(en), jezelf, én je cliënten.

– Online leren combineren met fijne praktijkdagen waarbij  je bij beide veel doet, oefent en ervaart.

– Een intensieve en inspirerende innerlijke reis maken.

De opleiding bestaat uit een uitgebreide online leeromgeving, gecombineerd met superfijne praktijkdagen. Elke leergang is er slechts plek voor 5 studenten, zodat we werken met een kleine, intieme groep en je intensieve aandacht en persoonlijke begeleiding kunt verwachten.

Programma 2023

MODULE 1 – Inleiding Systemisch werk (6 weken)
Leerdoel: Opdoen van een gedegen basiskennis m.b.t. de principes en uitgangspunten van systemisch werk, familiesystemen en opstellingen.

MODULE 2 – Het paard als gids (5 weken)
Leerdoel: Bewustzijn vergroten rondom ethiek en welzijn. Het opdoen van kennis en vaardigheden m.b.t. aard, geschiedenis en ontwikkeling van het paard, de relatie mens-paard, communicatie en verbinding, signaalherkenning en communicatiesignalen, stressregulatie en overlevingsmechanismen, bieden van ondersteuning en het belang van leven en werken vanuit soortspecifieke behoeften.

MODULE 3 – Holisme en intermenselijke systemen (4 weken)
Leerdoel: Opdoen van gedegen kennis en vaardigheden m.b.t. de werking van diverse interne menselijke systemen en dynamieken, zoals de 5 lichamen, stressregulatie, het zenuwstelsel, overlevingsinstinct en -mechanismen en het chakrasysteem.

MODULE 4 – Basishouding en Intuïtieve ontwikkeling (5 weken)
Leerdoel: Het ontwikkelen van een eigen en gedegen basishouding waarbij lichaamsgericht (somatisch) werken centraal staat en het doorontwikkelen van het waarnemingsvermogen, sensitiviteit & intuïtie.

MODULE 5 – Energetisch werken met mens en paard (3 of 4 weken)
Leerdoel: Aanleren van technieken om mens en paard (aanvullend) energetisch te ondersteunen richting ontspanning.

MODULE 6: Werkvormen en doelgroepen (7 weken, incl. vakantie)
Leerdoel: Kennismaken met diverse werkvormen die ingezet kunnen worden binnen systemische en holistische coaching en begeleiding. Kennis opdoen m.b.t. dergelijke begeleiding binnen verschillende doelgroepen.

MODULE 7: Praktijkdag Paard & Systeem (1 of 2 weken)
Leerdoel: Zelfstandig een sessie met een gastcliënt begeleiden en afsluiting van het leertraject.

Nog wat nadere info op een rijtje…

– We werken vanuit Parzivals Paard & Systeem Methodiek®.

– Je doorloopt 7 inspirerende modules met 7 bijbehorende praktijkdagen, verdeeld over 9 maanden (januari t/m september).

– We werken met diverse systemen die van invloed zijn op ons als mens, met systemisch-holistisch werk als onderlegger.

– Je gaat de diepte in wat betreft paardwelzijn, paardentaal en verbinding met paarden.

– De online werkomgeving wordt gecombineerd met fijne praktijkdagen.

– Het leertraject heeft een heel praktische insteek zodat je veel ervaring en vaardigheden opdoet.

– De praktijkdagen vinden plaats op vrijdag of zaterdag, er is plek voor 5 studenten.

– Bij aanmelding kan je voorkeur aangeven voor vrijdagen of zaterdagen (bij minder dan 2 aanmeldingen per voorkeursdag worden deze gecombineerd in één zaterdaggroep)

– Je ontvangt het certificaat Coach Paard & Systeem na afronding van het leertraject. Jij mag je vanaf dan Coach Paard & Systeem noemen!

Het is ook mogelijk deze opleiding individueel te volgen. Je wordt dan in een persoonlijk traject opgeleid tot Coach Paard & Systeem. Informeer naar de mogelijkheden!

Jouw investering

Paard & Systeem 2024 start in januari en eindigt in september. De globale studiebelasting omvat gemiddeld 3 uur per week + lezen van een aantal boeken en het bijwonen van de praktijkdagen (7,5 uur per praktijkdag).

Jouw investering bedraagt 2450 euro. Dit bedrag is incl. BTW voor particulieren en excl. BTW voor zakelijke klanten/bedrijven. Je krijgt een eigen account binnen de online leeromgeving, en het gehele lesprogramma, alle praktijkdagen met lunch, versnaperingen en bijbehorende lesmaterialen zijn inbegrepen bij deze investering. Kosten voor te lezen literatuur is niet inclusief: deze boeken dien je zelf te verzorgen (de definitieve literatuurlijst volgt binnenkort). Betaling in termijnen behoort tot de mogelijkheden zónder extra kosten (informeer er even naar).

Lijkt dit je wat? Dan ben je van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze unieke opleiding!

DOWNLOAD DE OPLEIDINGSGIDS >>

Liever losse modules volgen of de complete opleiding modulair opbouwen en afronden in een langzamer tempo, verspreid over meerdere jaren? Dat kan vanaf april 2023! Download de gratis opleidingsgids Coach Paard & Systeem 2023-2025 Modulair in de webshop! Of bekijk deze pagina >>